Home > Blogs en meer > Blogs > CoThink Event Mapping
7benefitsKlein

CoThink Event Mapping

15-03-2024 CoThink Event Mapping is een gestructureerde methode die je gebruikt bij Root Cause Analyse, probleemoplossing en besluitvorming. Het is met name populair in alle situaties waar het begrijpen van systemen of processen en hun onderlinge relaties cruciaal is.  Schrijf je in.

Het probleem is dat er vaak een overload aan informatie is en daardoor ontbreekt het overzicht. Dat voelt overweldigend en hoe weet je nou dat je volledig bent? Wij begrijpen dat Problem Solving of een RCA lastig kan zijn, weinig voortgang heeft en lang duurt. Dat is waarom in de afgelopen 20 jaar al honderden bedrijven CoThink Event Mapping gebruiken. Groot voordeel bovendien, de internationale toepasbaarheid ongeacht cultuur.

CoThink Event Mapping werkt als volgt


1. Identificatie van gebeurtenissen: Het proces begint met het identificeren van relevante gebeurtenissen of incidenten binnen een systeem of proces. Dit zijn gebeurtenissen zoals: installaties die uitvallen, productafwijkingen, processen die vastlopen, incidenten, projecten die mislukt zijn.

2. In kaart brengen van relaties: Zodra de gebeurtenissen zijn geïdentificeerd, is de volgende stap het in kaart brengen van de relaties. Dit houdt in dat je causale verbanden en afhankelijkheden tussen gebeurtenissen begrijpt, inclusief ‘loops’ of patronen die naar voren komen. Gebruik hierbij ook een tijdlijn, grafieken, schetsen, foto’s en (ontwerp) tekeningen.

3. Visuele weergave: CoThink Event Mapping geeft een visuele voorstelling van de gebeurtenissen en hun relaties. Deze waardevolle weergave helpt de belanghebbenden om de dynamiek van het systeem intuïtiever te begrijpen.

4. Analyse en inzicht: Door het proces van het in kaart brengen van gebeurtenissen en hun relaties, krijgen deelnemers inzicht in de onderliggende dynamiek van het systeem of proces. Dit helpt bij het identificeren van gefaalde maatregelen, potentiële verbeterpunten of factoren die bijdragen aan ongewenste resultaten.

5. Besluitvorming en acties: CoThink Event Mapping gebruik je ook als een tool voor besluitvorming. Omdat je de gevolgen van verschillende acties of scenario's visueel te maakt, kunnen belanghebbenden meer geïnformeerde beslissingen nemen over hoe problemen aan te pakken of gewenste resultaten te bereiken.

Event Mapping biedt een gestructureerde aanpak om (complexe) systemen te begrijpen en betere beslissingen te nemen. Het stimuleert de samenwerking door holistisch en kritisch denken. Beperkte analysemethoden zoals barrière-analyse, 5xwaarom of visgraat geven niet het inzicht dat belanghebbenden wel krijgen met CoThink Event Mapping. 

Onze klanten vertrouwen ons en onze integriteit, dus specifieke bedrijfsvoorbeelden zul je hier niet vinden. Daarom gebruiken we openbare bronnen voor de Event Mapping voorbeelden. 


Meer Blogs

IS_isNOT

Visual IS-IS NOT

12-09-2023 Een plaatje zegt vaak meer dan woorden en we snappen dan meestal direct wat er wordt bedoeld. De kunst is om het plaatje eenvoudig te houden. Maar eenvoud is moeilijk. Eenvoud kost tijd. Eenvoud kost bloed, zweet en tranen.

cothink filmpje

CoThink bij Buitengewoon Nederland

29-10-2022 Ter inspiratie, wat heb je nodig om van brandjes blussen en pleisters plakken naar duurzaam oplossen te komen...

OTtekst

"Operational Technology Engineer"​: een cruciale nieuwe rol binnen Industry 4.0

16-07-2021 In de afgelopen 25 jaar zijn er weinig organisaties in de industrie of infra waarbij niet de rol van Maintenance- en/of Reliability Engineer is geïntroduceerd. En terecht. Deze continu verbeteraars in Asset- en Maintenance prestaties spelen een belangrijke rol bij het garanderen en verbeteren van beschikbaarheid en betrouwbaarheid van installaties, het voldoen aan wettelijke eisen en het minimaliseren van kosten. Inmiddels ontstaat er echter grote behoefte aan een nieuwe rol: de Operational Technology Engineer.