Home > Praktijkcases > Impactanalyse met Event Mapping
EM klein

Impactanalyse met Event Mapping

10-07-2020 Stel je bent schooldirecteur van een instelling voor speciaal onderwijs en je weet dat je volgend jaar weer minder leerlingen krijgt. Wat doe je dan?
Dan maak je samen een Event Map om de impact te visualiseren.

Onlangs maakte ik samen met een een schooldirecteur een Event Map. Meestal gebruiken we de Event Map voor een Root Cause Analyse maar in dit geval was het goed hulpmiddel om de impact te visualiseren.

Context

De schoolinstelling heeft te maken met een teruglopend aantal leerlingen. De directe oorzaken zijn daarvoor onbekend. Met de vermindering van het aantal leerlingen wordt ook de vergoeding naar rato verminderd. Met deze reductie zelfs tot 38%. De instelling zakt door de ondergrens heen voor een gezonde bedrijfsvoering.
En het financiële plaatje is nog maar 1 aspect. Door de reductie van het aantal leerkrachten gaan deze ook buiten hun expertise worden ingezet. Dat biedt risico's maar ook kansen.

Aanpak

Het fundamentele verschil tussen een Impact Analyse en een Root Cause Analyse is dat de eerste nog geen feit is maar een risico. Bij een RCA gaat het alleen maar over de feitelijke oorzaken en gevolgen en soms een klein uitstapje naar een risico. Bijvoorbeeld zoals bij de Event Map van Project X in Haren.

Door het verschil verandert de vraagroutine maar de essentie van noteren niet:
  1. Beschrijf gevolgen in onderwerp met afwijking
  2. Wees zo specifiek mogelijk
  3. Bouw de keten op met directe gevolgen en oorzaken

Resultaat

Het resultaat van 2 sessies van 1 uur:
  1. Een logische oorzaak - gevolg keten met concrete risico's. Stap voor stap benoemd
  2. Acties om risico's weg te nemen of te verkleinen
  3. Acties om kansen te benutten die zich voordoen
De schooldirecteur heeft deze Event Map gebruikt om samen met de leerkrachten en het management team meer acties toe te wijzen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe kansen voor de toekomst en concrete acties om de risico's te voorkomen en te verminderen.

Dit is een mooi voorbeeld van een van de toepassingen van Event Mapping. Wil je deze techniek ook leren toepassen? Kijk dan eens op onze website of stuur me een berichtje zodat ik je verder kan helpen.

Je kunt de volledige Event Map hier downloaden.

Meer Praktijkcases

instorten woning site

Event Map - Instorten woning

15-08-2022 Hoe een eenvoudige Event Map de impact van een gasexplosie verheldert....
(klik op de afbeelding voor pdf weergave)

rhoek titanic

Event Map ondergang de Titanic

27-06-2022 Vraag iemand naar de oorzaak van het zinken van de Titanic en je zult als antwoord “een ijsberg” krijgen. Er was echter heel wat meer aan de hand.

DWhorizon1

Deepwater Horizon blowout

23-02-2021 On April the 20th 2010 the Deep Water Horizon encountered a blowout. The Blow Out Preventer should have prevented the following disaster but only partly worked.