Home > Blogs en meer > Blogs > Event Mappen voor het managen van een crisis
save time

Event Mappen voor het managen van een crisis

26-03-2020 Covid-19, wat betekent dat voor jou? Heb je nu een crisis te managen? Stay calm...gebruik Event Mapping! Bepaal en visualiseer snel en helder je eigen situatie of die van je organisatie. We helpen je graag op weg.

Voor de één zal de Covid-19 crisis groter zijn dan de ander, maar de gevolgen gaan aan niemand voorbij. Naast persoonlijk leed zijn er ook economische consequenties. Natuurlijk profiteren sommige bedrijven van de huidige situatie (Thuisbezorgd.nl), voor de meeste bedrijven zijn de maatregelen pijnlijk of misschien wel desastreus (horeca, reisbranche, etc.). Maar hoe pak je zo’n crisis aan en hou krijg je overzicht? Stay calm en maak een Event Map!


LET OP CRISISSITUATIE

Wat betekent deze crisis? Welke risico’s lopen we? Wat moeten we eerst doen?
Praktische vragen die dagelijks worden gesteld. En voor je het weet worden voorbarige conclusies getrokken, onnodige acties genomen en escaleert het. Oorzaken? Vaak een gebrek aan overzicht, structuur, een duidelijke aanpak. Voor het managen van de Corona-crisis maakten we alvast een Event Map op basis van eigen ervaring en verschillende bronnen. Dit voorbeeld is zeker niet compleet, gebruik het als inspiratie of als start van je eigen Event Map.
Klik op de Event Map voor PDF.EVENT MAPPING

CoThink ontwikkelde Event Mapping voor het visualiseren van een probleem, incident of andere ongewenste situatie. Meer voorbeelden vind je op: CoThink- Praktijkcases

In een Event Map breng je eerst de (potentiële) gevolgen in kaart. Als je de huidige en mogelijke gevolgen in beeld hebt, bepaal je eerst de tijdelijke en mitigerende maatregelen. Juist dat maakt een Event Map ook bij uitstek geschikt als methode voor het managen van crisissituaties. Voor de meeste mensen is de oorzaak van Corona-besmettingen in Nederland niet relevant, het beperken van de consequenties des te meer. Dat is van levensbelang

VISUEEL OVERZICHT EN STRUCTUUR

Zie de illustratie voor een eenvoudig voorbeeld van een Event Map, ontwikkeld voor een (fictief) restaurant. Vanuit het Event “Restaurant gesloten” stel je de volgende vragen:

  • Wat zijn de directe gevolgen? En wat zijn daarvan weer de gevolgen of risico’s?
  • Welke omstandigheden dragen hieraan bij? 
  • Welke maatregelen zijn al genomen om de gevolgen te beperken? Wat is de status van die maatregelen?

  • Welke overige maatregelen kunnen we nemen, om de gevolgen of risico’s te beperken of te elimineren?
  • Welke barrières kunnen we invoeren? 
  • Welke kiezen we? Hoe/wanneer gaan we deze implementeren?
  • Wie gaat dat doen?

Met de visualisatie ontstaat inzicht in de totale situatie, de acties die zijn genomen en de nog te nemen acties. Maak je een Event Map als team, dan krijg je sneller consensus en meer draagvlak voor de maatregelen. >

EVENT MAP TEMPLATES

De template voor het maken van een Event Map is gratis te downloaden (zie: CoThink-Werkbladen). En je raad het al: deze Event Map template is heel geschikt voor virtuele meetings…


Meer Blogs

nr 1 tip om problemen op te lossen

De nr 1 tip om problemen structureel op te lossen

25-09-2020 “Brandjes blussen, daar zijn we goed in!”. Dat hoor ik vaak bij onze klanten. Teamspirit, motivatie en gedrevenheid stijgen naar een hoog niveau als de nood aan de man komt. Maar bij het oplossen van de problemen die net iets minder ernstig zijn gebeurt vaak het tegenovergestelde. Ineens is er geen tijd, geen prioriteit, en wordt er naar een ander hokje gewezen.

MM Voorspelbaarheid

Win het vertrouwen van je klant terug, word voorspelbaar!

24-09-2020 Vertrouwt jouw klant niet dat je de operatie of dienstverlening onder controle hebt? Is je beschikbaarheid niet voorspelbaar? Verstoringen of incidenten zijn de aartsvijand van vertrouwen en klanttevredenheid.

BartEFHKlein

WFH? ->TFH! Training From Home

08-05-2020 Working From Home? Yes of course. But conducting online Training From Home? Naturally! But how naturally do you do that? In this article, I share our best practices and inspire you to apply them now as well as after the COVID-19 era.